Date: October 15 2008
Theme: Manumanu e te Tohora

I te mahana 15 no Atopa i mairi, ua farii matou te hoe piha 6eme no te fare haapiira’a Tua rua no LAMENNAIS :

Ua haamata na roto i te tahi tere faaiteite i  te mau mea ora no te miti, muri mai ua fa’atupu hia te tahi mau parauparaura’a i roto i te piha haaputura’a puta : ha’amatahia e te tahi tamahine no te pu haapi’iraa teitei no Berkeley (UCB) i nia ia i te parau no te mau « Cetaces e to ratou  mau tere ». I muri mai ua faaite mai o Jerome Petit te aura’a mau e te tumu no teie opuara’a « Moorea Biocode ».

No te anaanatae e te hina’aroo e tuatapapa, ua rau te mau uira’a a te mau tamarii i te mau aivana’a.

Ia oti teie mau parauparaura’a, ua tere matou e faaite i na piha tuatapapa e piti faaohipa nei e te pupu Biocode oia hoi : te « laboratoire Biocode » e te «  laboratoire moleculaire ».

Ei faahopera’a, ua haere te mau tamarii e te pupu Biocode i ni’a i te tahua « Atiti’a » no te ohi i te mau manumanu tei tuu hia i roto i te tahi mau afata rii, e tuatapapa hia to ratou ADN e te mau mea ato’a e ite hia e ha’apurara hia na roto i te afata roro uira.