Date: December 12th 2008
Theme: "Oro'a no te ra'au tupu"

Te piti teie no te mahana parau hia « Ethnocode » tei faata’a hia : Oroa no te raau tupu. Ua farii matou e piti piha CM2 no te fare haapiiraa Tua tahi no Paopao. Ua haamata hia na roto i te vauvaura’a i te terera ‘a o te mahana haapaohia mai e Brad Balukjan,i muri mai te vauvaura’a no te faanahora’a a te "Pu Atiti'a" e o « Moorea Biocode » ( eaha mau na e no te aha teie na opuara’a ?) .

Tera mahana ua tae roa mai te tahi aivana’a no te fenua nei, Jean-yves Meyer ,no te faaite i te rauraa o te mau tumu ra’au e vai nei i o tatou nei.

Ua faaite atoa mai te mau tamarii i te ohipa, te mau tuatapapara’a o ta ratou i rave tauaro hia e to ratou mau orometua haapi’i e o Brad ( no GK12) i ni’a i na tumu ra’au e 7 fa’aohipa hia no te hamani i te ra’au anei, te mau moiha’a faahiahia no te fenua e te nunaa.

No te puohura’a, ua horo’a te pupu hiopo’a i te re  «  La planete Terre » a te pupu tamari’i  tei upooti’a.

I muri ae teie tuha’a matamua, ua tere te mau tamarii e mataitai te mau piha faaohipa hia ra e te pupu Biocode  oia hoi te « laboratoire Biocode » e te « laboratoire moleculaire ».

[video:http://www.youtube.com/watch?v=v5g63INEvYg]