"Mahana no te mau vahi Haumi"

I te 2 no Fepuare, « mahana no te mau vahi haumi» ua haere atu te « Ta'atira'a Atiti’a », «te mau taata no te opuara’a Biocode », Bradley no « GK12 » e o Ravahere Taputuarai : aivana’a no te fenua nei i tera fa’anahora’a faatupu hia e te oire no Moorea Maiao i ni’a i te tahua fa’ataahia i Vaiare.

Ua titau manihini hia e piti piha haapiira’a no Afareaitu: hoe piha CM2 e hoe piha 6ème. E 4 faaiteitera’a tei fa’anaho hia na ratou : hoê ti’a hia e te pu « Te mana o te moana », te faaiteitera’a a te « SPEA », te faaiteitera’a a te « PGEM » e te faaiteitera’a a te « Station Gump » (ti’ahia mai e Te pu Atiti’a, Biocode e GK12)

Na te tavana oire no Moorea Maiao i iriti i te tapura ohipa i tera mahana, i muri a’e ua ohi te mau tamarii i te mau pehu e vai ra i tahatai.

Ia oti ra, ua tapupu hia te mau tamarii e 4 pupu tei tere atu na roto i na vahi faaiteitera’a e 4.

Ua ma’iti hoi te Station Gump te « Raura’a o te mau mea ora i roto i te mau vahi varivari no Moorea ».E piti pupu aratai: te pupu matamua, te parau ia no: Te faufaà o te tahi vahi haumi ; te mau raàu tupu atoà e ite hia nei i roto i te tahi vahi haumi ; te tahi mau tatarara’a ta’o na roto i te reo marite.

Te piti o te pupu, faatere hia e te Pu Atiti’a, no te faaitera’a ia te mau ohipa ato’a e nehenehe e rave e teie mau ra’au tupu. I te pae hope'a ua rave hia te tahi mau uiuiraa i ni’a ihoa i te faaiteitera’a a te Station Gump : ua ananatae te mau tamarii no te mea ua re pauroa ratou.