Te mau mahana "Biocode"

Te vai ra i roto i teie opuara’a « Moorea Biocode » te tahi tuha’a tei faata’ahia no te araira’a i te nuna’a no Moorea i ni’a i te mau mea ora e vai nei i te fenua, te mau titorotorora’a rave hia nei, vauvau hia te mau mahana parau hia nei « Biocode days ». Hoe taime i te ava’e, te faari’i hia nei te mau piha haapiira’a aore ra te mau pü no te fenua i te pü ma’imira’a Gump no te faaitera’a eaha mau na teie opuara’a Moorea biocode. E apee atoà teie mau mahana « Biocode days »i te mau mahana tapa’o hia « ha’amana’ora’a » (mai te mahana no te mau vahi haumi ; te huru o te reva i teie tau e tona hope'ara'a ;Oro’a no te mau ra’au tupu…). Mai te peu te vai ra i te reira taime te tahi  mau aivana’a no teie opuara’a i te pü Gump, e faaite ia ratou i ta ratou mau maìmira’a. Te tahi mau taime e haere atoà teie mau tamarii anei, te mau taata e ohi, e rave mai i te mau ra’au tupu anei, manumanu anei, te mau mea ora e vai nei i roto i te miti no te hi’opoà. Ua faata’a atoà hia te mau  taàta no te haapa’o i teie faanahora’a, oia hoi teie hoa ia mau taata e ohipa nei i roto i teie opuara’a Biocode (Reo Terai, Vetea Liao, Jérôme Petit), te pü Atiti’a (Hinano Murphy) e te mau taata no te opuara’a GK12. Te vai nei te tahi tapura no teie mau mahana «  Biocode days » (tapura mahana Biocode).

[video:http://www.youtube.com/watch?v=v5g63INEvYg]